ПАВЛИКЕНИ ИНФО

Информационият център на Павликени

ОБЯВИ

ПГАТ Цанко Церковски

ПГАТ Цанко  Церковски

Contact Person: Миглена Колева
Phone: 0889679856
Email: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. бул. Руски 46 ПАВЛИКЕНИ
5200
О Б Я В А  по мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. Уважаеми земеделски производители,Ако нямате земеделско образование, получили сте финансиране по една от: мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери"; мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране”; мярка 214 "Агроекологични плащания" или ви предстои да кандидатствате по тях, вие трябва да преминете обучение в дългосрочен курс.От 17 януари 2011 г. в ПГАТ „Цанко  Церковски” ще се обучават земеделски производетели в курс на тема „В помощ на младия фермер” – 150 часа. Основни модули на курса: Устойчиво управление на земята; Екологично животновъдство; Селскостопанска техника; Управление на земеделието;Срокът за подаване на Заявление за включване в обучение /по образец/ е       04 януари 2011 година.  Заявленията се подават лично или по пощата на адреса на ПГАТ „Ц.Церковски”.Класирането на кандидатите ще се извърши в срок до 06 януари 2011 година, след тази дата иннформация ще се дава на телефоните на обучителя.Всички разходи по време на обучението ви – път, нощувка, храна, учебна литература и др. са за сметка на ПГАТ «Ц.Церковски».  Координати на обучителя:

ПГАТ «Ц.Церковски» гр. Павликени 5200, бул. Руски 46, тел. 0610/52003; GSM 0889679856 лице за контакт Миглена Колева – ПДУД;  e-mail: pgat_pavlikeni@abv.bg

 

 

В курса могат да се обучават физически лица, които отговарят на едно от следните условия, със съответните документи /копия/ приложени към Заявлението за включване в обучение: 1. В случаите по чл. 21, т. 1 (земеделски производител):1.1. Копие от регистрационна карта по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (ДВ, бр. 10 от 1999 г.), заверено от ОД "Земеделие и гори".2. В случаите по чл. 21, т. 2 (управител в юридическо лице, регистрирано като земеделски производител):2.1. Удостоверение за актуално състояние/актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на юридическото лице.2.2. Копие от регистрационна карта на юридическото лице по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (ДВ, бр. 10 от 1999 г.), заверено от ОД "Земеделие и гори".3. В случаите по чл. 21, т. 2 (нает с трудов договор в юридическо лице, регистрирано като земеделски производител):3.1.Служебна бележка от юридическото лице, удостоверяваща, че лицето е наето с трудов договор. 3.2. Копие от регистрационна карта на юридическото лице по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (ДВ, бр. 10 от 1999 г.), заверено от ОД "Земеделие и гори".3.3. Удостоверение за актуално състояние/актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на юридическото лице. 

 


Date added: 2010-11-25 16:30:24    Hits: 1253
RSS Feeds

ПЛАТЕНА РЕКЛАМА

terracredit